Sakrament Pokuty

Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane (J 20,19).

Tymi słowami skierowanymi do Apostołów wieczorem w dniu Paschy Chrystus ustanowił Sakrament pokuty i pojednania. Ustanowił ten sakrament dla nas – swojego Nowego Ludu – Kościoła, abyśmy mogli do niego powracać, kiedy oddalimy się przez popełnienie grzechów.
Klęcząc u kratki konfesjonału musimy pamiętać, że kapłan jest tylko narzędziem w rękach miłosiernego Boga – Ojca – Który nas kocha, Który cieszy się z naszej spowiedzi, Który czeka na nas i chce nam przebaczyć.


Spowiedź w naszej parafii zawsze pół godziny przed wieczorną Mszą św. w tygodniu

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.