Nasi święci patroni

Najświętsza Maryja Panna Częstochowska

Wśród bardzo licznych w Polsce sanktuariów Jasna Góra ma swoje pierwsze i uprzywilejowane miejsce. Rocznie nawiedza ją ok. dwóch milionów pielgrzymów. Przybywają, by modlić się przed cudownym obrazem Matki Bożej Częstochowskiej, słynącym wieloma łaskami i na trwałe wpisanym
w dzieje Polski.
Najdawniejszym dokumentem, informującym o cudownym obrazie, jest łaciński rękopis, który znajduje się w archiwum klasztoru: 
Translatio tabulae Beatae Mariae Virginis quam Sanctus Lucas
depinxit propriis manibus


Najświętsza Maryja Panna Wspomożycielka Wiernych

Tytuł Wspomożycielki Wiernych zawiera w sobie wszystkie wezwania,
w których Kościół wyrażał Najświętszej Maryi Pannie
potrzeby i troski swoich dzieci.
Pierwszym, który w historii Kościoła użył słowa „Wspomożycielka”
jest św. Efrem – diakon i doktor Kościoła Pisze on wprost, że
„Maryja jest orędowniczką i wspomożycielką dla grzeszników
i nieszczęśliwych”. Z treści pism doktorów Kościoła wynika, że przez słowo „Wspomożycielka” rozumieli oni wszelkie formy pomocy, jakich Matka Boża nam udziela i udzielić może.


św. Maksymilian Kolbe

Gorliwy franciszkanin, niestrudzony apostoł maryjny, dziennikarz, utalentowany organizator, wg słów św. Jana Pawła II – patron naszego trudnego stulecia. Jest patronem zrozumiałym dla wszystkich wierzących, gdyż jego styl życia był odpowiedzią na potrzeby XX wieku i współczesnego człowieka. Zachował wierność tradycji franciszkańskiej w konkretnym życiu modlitwy, ubóstwa i pokuty. Uczył moralności żywym i drukowanym słowem, codziennym postępowaniem, a w końcu ofiarą własnego życia.


Misterium Krzyża św.
Ave crux spes unica

Kościół w Krzyżu Jezusa widzi ołtarz, na którym Syn Boży dokonał zbawienia świata. Dlatego każda jego cząstka, tak obficie zroszona Jego Najświętszą Krwią, doznawała zawsze szczególnej czci. 
Święto Podwyższenia Krzyża Św. przypomina nam wielkie znaczenie krzyża jako symbolu chrześcijaństwa i uświadamia, że nie możemy go traktować jedynie jako elementu dekoracji.


Najświętsze Serce Pana Jezusa

Kult Najświętszego Serca Pana Jezusa ma swoje początki w nauczaniu i objawieniach świętych m.in. Bernarda z Clairvaux, Gertrudy z Helfty, Franciszka Salezego, Jana Eudesa, Marii Małgorzaty Alacoque.
Czcimy w nim ukrzyżowaną miłość Boga, który dosłownie bierze nędzę ludzkości do swego serca. Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa jest bardzo podniosłym świętem Kościoła katolickiego i obchodzona jest w trzeci piątek po uroczystości Zesłania Ducha Świętego.