Aktualności

Odwiedziny Duszpasterskie KOLĘDA – 2018/2019

ZIMNICA

DRUKUJ – POBIERZ

Sobota – 5 stycznia – od godz. 12.00 – cała miejscowość rozpoczęcie kolędy od strony Ligoty Wielkiej od numeru 25

SMOLNA

DRUKUJ – POBIERZ

Piątek – 28 grudzień 2018 – od godz. 15.30 – od numeru 1 do numeru 13.

Sobota – 29 grudzień 2018 – od godz. 12.00 – od numeru 14, 14A, 14 B, 21, 22, 22 A, 22 C do numeru 23.

Środa – 2 styczeń 2019 – od godz. 15.30 – od numeru 24 do numeru 46.

Czwartek – 3 styczeń 2019 – od godz. 15.30 – od numeru 47 do numeru 67.

Piątek – 4 styczeń 2019 – od godz. 15.30 – od numeru 68 do numeru 90.

Poniedziałek – 7 styczeń 2019 – od godz. 15.30 – od numeru 91, do numeru 115.

Wtorek – 8 styczeń 2019 – od godz. 15.30 – od numeru 116 do końca.

LIGOTA WIELKA

DRUKUJ – POBIERZ

Środa – 9 styczeń – od godz. 16.00 od 13 do 34 – obie strony

Czwartek – 10 styczeń – od godz. 16.00 Numery 31A, 33A, 40A, 40C, 72A, do 74 oraz numer 30 A, 30 B, 39, 42, 43 i dalej do końca w stronę Zimnic do numeru 51.

Piątek – 11 styczeń – od godz. 16.00 Od 35 do 38 – obie strony, oraz numery od 1 do 6 (pola), kolonia (numery od 73, 72 do 66, 66 A), numery 110 i 112.

Sobota – 12 styczeń – od godz. 12.00 Nowe osiedle – numery od 7,8,9,10,11,12,97 (osiedle od Smolnej)

Poniedziałek – 14 styczeń – od godz. 16.00 Numer 85, (od strony Ligoty Małej), numer 41 oraz uliczka numery 82, 65, 64, 64 A i 52-63

KRZECZYN

DRUKUJ – POBIERZ

Wtorek – 15 styczeń 2019 r. – od godz. 15.30 – od numeru 1 do numeru 9 oraz druga strona numery: 47, 48, 49,50, 51.

Środa – 16 styczeń 2019 r. – od godz. 15.30 – od numeru 10 do numeru 25 oraz druga strona numery: 43, 44, 44A, 45, 45A, 45 D, 46.

Czwartek – 17 styczeń 2019r. – od godz. 15.30 – były majątek – wszystkie numery 52, oraz numery: 22 C, 22 D, 22 E, 22 F, 28, 29, 29 A, 29 D.

Piątek – 18 styczeń 2019 r. – od godz. 15.30 – numery od 30, 30 A, 30 B, 31, 32, 32 B, 33, 34, 34 A, 34 C, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40 A, 40 B, 40 C, 41, 42, 43 A, 43 B i 43G.

Sobota – 19 styczeń 2019 r. – od godz. 12.00 – Nowe Osiedle: numery: 28 D do 28 J, 29 I, 30 M, 31 B oraz kolejne 61, 62 A, 78, 79, 80, 81, 82.

LIGOTA MAŁA

Poniedziałek – 21 stycznia – od godz. 15.30 – od Oleśnicy strona lewa numery od 127 A do numeru 31 – Plebania

Czwartek – 24 stycznia – od godz. 15.30 – od Oleśnicy prawa strona numery od 126 do 107 – do rodziny Miarka.

Piątek – 25 stycznia – od godz. 15.30 – od numeru 32 od rodziny Drabowskich do numeru 40,41,50,51 i 49 – do rodziny Siuś, oraz druga strona numery od 100,98,96,95,66,65,64 do rodziny Piwowarczyk – obie strony główna ulica w kierunku Jelcza.

Sobota – 26 stycznia – od godz. 12.00 – za krzyżem uliczka obie strony od numeru 94 od Rodziny Pana Kowalczyka (numery: 67,68,69,70,77,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94)

Poniedziałek – 28 styczniaod godz. 15.30 – numery 49D, 49E, 46A, Leśniczówka nr 46 i Zamek nr 125 oraz 102,103,103A,104 i 105 do Rodziny Państwa Persak.

Wtorek – 29 stycznia – od godz. 15.30 – uliczka do rodziny Sujeckich numery od 45 do 42 i numer 39, oraz uliczka obie strony od kapliczki za Rodziną państwa Szymańskich od numeru 55,56,57,58,59,60,60A,62,62A,62D w stronę państwa Bachryj, następnie w prawo aż do drogi asfaltowej do numeru 60S,60R i 60W.

Środa – 30 stycznia – od godz. 15.30 – numery 52,53,54,63 oraz uliczka po obu stronach zaczynając od rodziny Religa od numeru 71 – w stronę Hubertówki i dalej w lewo do stawu do numeru 48 P i 49 F. (numery 71,72,73,74,75,76,48A,48P,48S,48J,49F)

Czwartek – 31 styczniaod godz. 15.30 – domy za cmentarzem obie strony numery od 17 do 22

Kolęda dodatkowa – sobota 9 luty – od godz. 12.00 – dla rodzin, które wcześniej nie mogły przyjąć kolędy oraz mieszkańcy Leśnego Młyna.

– sobota 9 luty – od godz. 12.00 – dla rodzin, które wcześniej nie mogły przyjąć kolędy oraz mieszkańcy Leśnego Młyna.