Pogrzeb katolicki

Jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć będziemy (Rz 6, 8)

Pogrzeb nie jest sakramentem, jest ostatnią posługą ludzi dla zmarłego człowieka na ziemi i zaliczany jest do tzw. sakramentaliów. Jedną z powinności człowieka jest pogrzebanie ze czcią osoby zmarłej. Wyrazem wiary w zmartwychwstanie umarłych, jest pogrzeb katolicki, który przysługuje każdemu chrześcijaninowi, który nie wyrzekł się swojej wiary i nie wyraził sprzeciwu względem pogrzebu katolickiego.


Wymagane dokumenty przy zgłoszeniu pogrzebu
• akt zgonu z USC,
• zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (komunia święta), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia ksiądz kapelan szpitala).


Najlepszym darem dla osoby zmarłej jest pełne uczestnictwo we Mszy św. (z przyjęciem Komunii św.), dlatego gorąco zachęcamy do modlitwy w intencji zmarłego i pełnego uczestnictwa we Mszy św. pogrzebowej. Pamiętajmy, że również po pogrzebie o zmarłym należy pamiętać, otaczając go modlitewną pamięcią np. przez Mszę św. w 30 dzień po śmierci; Mszę św. w rocznicę śmierci;
Msze św. w innych terminach (np. w dzień imienin, urodzin); czy tzw. „wypominki”.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.